Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்

Archive for the ‘நட்பு’ Category

இருந்தேன் எப்படியோ வளர்ந்தேன்
இப்படியே இருந்துவிடுவேன்
கன நேரத்தில் மாற்றிவிட்டது
உன் நட்பு
இப்போதுமுதல் உன் இதயத்தில்
வசிக்கும் வாய்ப்பை தந்துவிட்டாய்

வரமென்றால் தெய்வம்தருவதன்று
உன்னைப்போல் அன்புநெஞ்சம் தருவது
உணர்ந்துகொண்டேன் இப்போது

வெறும் நிலவல்ல நீ என்னை
அக்கறையாய் நட்புகொண்ட
சர்க்கரை நிலவு

சர்க்கரை கரைந்து போகுமே
அனால் உன் அக்கறை என்றும் கரையாது
நாம் நட்”பால்” இரண்டரகலந்தவர்கள்
எதிர் வரும் காலம்
நமக்குள் சண்டைகளையும்
சச்சரவுகளை கொண்டுவந்தாலும் கொண்டுவரலாம்
காலம் கூட பொறமை கொள்ளலாம் நம் நடப்பை பார்த்து

காதல் ஒவ்வொரு நெஞ்சிலும் பூக்கும்
நட்ப்பு நமைபோல் ஒரு சில நெஞ்சங்களில்
பூப்பதில்லை நேராக கனிந்து விடுகிறது

முதலில் உன்னை கண்டபோது
மற்றும் ஒருவர் என்றிருந்தேன்
பின் நீ முகம் காட்டி என்னில் இருக்கும் மற்ற ஒருவன் நீ
என்று அகத்தில் காட்டி விட்டாய்

உன் வயதையும் என் வயதையும்
கூட்டினால் வரும் நாம் இழந்த நட்புக்காலம்
கவலை வேண்டாம் எட்டி விடலாம் நம்நட்பின் வயது நூறு

உன் உடல் பார்க்க ஆசைப்படுவது காமம்
உன் அகம் பார்க்க ஆசைபடுகிறது என் நட்பு

ஆடை களைந்தால் காமம் வளர்க்கலாம்
ஆணால் நாம் ஆணவம் ( ego ) களைவோம்
நட்பு வளர்க்க

Advertisements

Read Full Post »

எத்தனையோ
எழுதிபார்க்கிறேன்
எழுதும் முயற்சியனைத்தும்
முழுமையடைகிறது
ஏறத்தாள …

காதலை பற்றி
தாய் தந்தை உறவைப்பற்றி
தேசத்தைப்பற்றி
அதன் பிரச்சினைகளைப்பற்றி
மக்களைப்பற்றி எல்லாம்
எழுதுகிறேன் என்னால்
நமது நட்ப்பைப்பற்றி
மட்டும் எழுத முடியவில்லை
எத்தனையோ முயற்சிகளுக்கு
பின்னாலும்

என்னுள் நீயும்
உன்னுள் நானும்
கலந்துவிட்டகாரனத்தால
காதலில் காமமுள்ளது
உறவில் எதிர்பார்புள்ளது
தேசத்தில் பற்றுள்ளது
மக்களைப்பற்றிய கவலையுள்ளது

ஆனால் நட்பே
உனக்கும் எனக்கும்
இடையில் ஒன்றும் இல்லை
சுவாசமாக நீ இருப்பதினால்
என்னவோ என்னால் நம்
நட்பைபற்றி மட்டும்
எழுதமுடியவில்லை

Read Full Post »

ஒரு தட்டில் சோறு
ஒரு பாயில் படுக்கை
ஒரே கலரில் மேல் சட்டை
ஒரு சிகரெட்டில் பாதி
இப்படி இருந்தோம்

உனக்கு காய்ச்சல் வந்தால்
முதலில் வேர்ப்பது எனக்கு

எனக்கு வேலை கிடைக்கவேண்டும்
என்று வேண்டிய நாட்களை விட
உனக்கு முதலில் கிடைக்கவேண்டும்
என்று வேண்டிய நாட்கள் அதிகம்

இரண்டாம் ஆட்டம் சினிமா
பார்த்து விட்டு திரும்பும்போது
மௌனமாய் இருக்கும் தெருக்களில்
நமது கும்மாளம் மட்டுமே கேட்கும்
அந்த பின்னிரவுகளில்

பழகிய நாட்களின் சுகங்களை
விட பிரிந்த நாட்களின்
சுமை அதிகம் அழுத்துகிறது
நீ படும் கஷ்டங்களை எண்ணி

Read Full Post »

கன்னி உன் கண்ணில்
கருவிழி கொண்டாயோ
காந்தம் கொண்டாயோ
காந்த பார்வையால் காவர்கிறாய்
கண்விச்சில் கொல்லுகிறாய்
காதலனை இனம் காணவா இந்த
கண்வீச்சை கட்டிளம்
காளையர் மீது வீசுகிறாய்
கடைக்கண் பார்வையிலே
காளையர் நெஞ்சங்கள் உன்
காலடியில் விழும் என்பது நிச்சியம்
காதல் வரவில்லை எனக்கு
காய்ச்சல் தான் வந்தது நட்புடன்
கவிதையும் வந்தது உனக்காக
காதலாக அல்ல நடப்பாக ………..
காலம் முடியும் வரை தொடரும்
காதலை விட வலிமையான நட்புடன்

Read Full Post »

என் இதயத்தில் நட்புக்கான
பக்கங்கள் எழுதபடமேலே
இருக்கின்றன சில பக்கங்கள்
அன்பாலும் சில பக்கங்கள் காதலாலும்
சில பக்கங்கள் வேசத்தலும்
இனும் சில பக்கங்கள் துரோகத்தாலும்
நிரப்பப்பட்டுள்ளன நட்புக்கான பக்கங்கள்
மட்டும் உன் நல் வரவை
எதிர் பார்த்துதனோ என்னவோ
இத்தனை நாட்களாக கத்து கிடந்தது

Read Full Post »

யோசித்து யோசித்து பார்கிறேன்
உன்னை வாசிக்க நேசிக்க
தயங்கி தயங்கி
நிற்கிறது இதயம்
சுவாசிக்க சொல்லுகிறது
நுரையிரல்
நேசிக்கவ சுவசிக்கவ உன் நட்பை

Read Full Post »